Бесплатно создать живой форум для общения, сайта, игр!
Ведущий российский сервис бесплатных форумов ЖивыеФорумы.ру
Удобные, многофункциональные и надёжные форумы бесплатно.

Фавикон: земельні питання

«земельні питання»

земельні питання
земельні питання

Активные темы на форуме «земельні питання»:

Тестовое сообщение
Последнее сообщение от Administrator в :

ЗАТВЕРДЖЕНО
                           постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 30 травня 1997 р. N 525

                              згідно  з  Постановою  КМ  N 843
      ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 ) МЕТОДИКА
                нормативної грошової оцінки земель
               несільськогосподарського призначення
                 (крім земель населених пунктів)

                      1. Загальні положення

     1.1.    Нормативна    грошова    оцінка   земельних   ділянок
несільськогосподарського   призначення   (крім   земель  населених
пунктів)  здійснюється  з  метою  визначення  розміру   земельного
податку,  державного  мита  при  міні,  спадкуванні  та  даруванні
земельних ділянок згідно із законом,  орендної плати  за  земельні
ділянки     державної     та    комунальної    власності,    втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,  а  також
під   час   розроблення   показників  та  механізмів  економічного
стимулювання раціонального використання та охорони земель. ( Пункт
1.1 в редакції Постанови КМ N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 )

     1.2.    Об'єктами    нормативної   грошової   оцінки   земель
несільськогосподарського  призначення  є  земельні   ділянки,   що
використовуються  за  функціональним  призначенням  незалежно  від
того, до якої категорії вони віднесені.

     1.3.  Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки цих
земель  є  відомості  державних  кадастрів  (земельного, лісового,
водного),    землевпорядної    та    містобудівної   документації,
інвентаризації земель.

     1.4.  В  основу  нормативної грошової оцінки земель покладено
капіталізований  рентний  доход,  що  визначається  відповідно  до
функціонального   використання   і   місцерозташування   земельних
ділянок.

        2. Нормативна грошова оцінка земель промисловості,
  транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
(  Назва  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 )

     2.1.  В  основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель
промисловості,  транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення  покладено  рентний  доход  від цільового використання
земельних  ділянок  та  здійсненого  поліпшення  їх  облаштування.
( Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 )

     2.2.   Нормативна   грошова   оцінка   земель  промисловості,
транспорту та зв'язку, енергетики визначається за формулою:

                    Цн = Рпнп х  Тк х Кф х Км,

  де Цн   - нормативна грошова  оцінка  одного  квадратного метра
            земельної ділянки (у гривнях);

     Рпнп - рентний   доход,   який   створюється   за   рахунок
            облаштування земельної ділянки (у гривнях);

     Тк   - термін    капіталізації    рентного    доходу,    який
            встановлюється на рівні 33 років;

     Кф   - коефіцієнт, який враховує  функціональне  використання
            земельної ділянки;

     Км   - коефіцієнт, який враховує місцерозташування  земельної
            ділянки.

     Коефіцієнт, який враховує місцерозташування земельної ділянки
(Км), обчислюється за формулою:

                          Км =  Кр х Кл,

  де Кр   - коефіцієнт,   який   враховує   регіональні    фактори
            місцерозташування земельної ділянки (віддаленість  від
            центру   адміністративного   району   та   найближчого
            населеного   пункту,   що   має   магістральні   шляхи
            сполучення, входження до приміської зони великих  міст
            тощо);

     Кд   - коефіцієнт,    який    враховує    локальні    фактори
            місцерозташування      земельної      ділянки       за
            територіально-планувальними,   інженерно-геологічними,
            історико-культурними,           природно-ландшафтними,
            санітарно-гігієнічними та іншими умовами.
( Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 843 ( 843-2004-п ) від 05.07.2004 )

     2.3. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, наданих для
потреб  оборони  та іншого призначення, визначається з урахуванням
їх  фактичного  використання,  на  основі  положень,  викладених у
відповідних розділах цієї Методики і Методики нормативної грошової
оцінки  земель  сільськогосподарського  призначення  та  населених
пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 1995 р. N 213 ( 213-95-п ).